Alle innlegg av Saskia Butler

Nordic Grouting Symposium – NGS 2022

October 4-6, 2022, Stockholm, Sweden

Invitation

In line with the Nordic tradition of Grouting symposiums, we are proud to host the 10th Nordic Grouting Symposium, 4-6 October 2022 in Stockholm, Sweden.

On behalf of the Swedish Rock Engineering Association, we would now like to invite you to submit abstracts for the symposium.
The two-day symposium (5-6 October 2022) will be an excellent opportunity to meet colleagues once again, to discuss common fields of interest and exchange experiences. The symposium themes include a range of topics, as well as a workshop as part of the program. Environmental aspects, grouting cases, novel methods for grouting execution and hydraulic tests are just a few of the topics this symposium aims to present. The call for abstracts is now open!

Excursions will take place on the afternoon, on the day preceding the conference (4 October 2022).

A short course “Fundamentals of grouting” which welcomes new and young employees in the industry will also take place on the 4th of October. The course is not included in the Symposium program – the program and the registration will be announced later at this website.

See you in Stockholm in 2022!

 

Call for abstracts is now open – please visit www.ngs2022.se

Meld deg på Bergmekanikkdagen 26. november i Oslo!

For påmelding og detaljert program se her Bergmekanikkdagen (tekna.no)

FELLESSESJON BERGMEKANIKK/ GEOTEKNIKK

Kvikkleireskredet ved Kråknes i Alta 3. juni 2020

Anders Samstad Gylland, Multiconsult

Hovedutfordringer for dype undersjøiske tunneler –

gjennomgang og diskusjon med utgangspunkt i «key note paper» for Eurock 2020

Bjørn Nilsen, NTNU

Metode for kartlegging av områder med kritiske grunnforhold

Eivind Schnell Juvik, Statens vegvesen

Løsmassetunnel, Drammen

Lise Backer, Bane NOR

 

 

SESJON BERGMEKANIKK

Møteleder: Hanne E. Wiig, Bane NOR, leder NBG

Lederens 10 minutter

Hanne E. Wiig, Bane NOR

Utfordringer med bergmassevurderinger og modeller for bergsikring i svakt berg i Norge

– erfaringer fra den nye Skarvbergtunnelen

Guro Einan Bøgeberg, Norconsult og Erlend Skretting, NGI

Behavior of pore pressure in jointed rock mass of a large hydropower underground carven complex under the first-time filling of 420 head

Hui Lu, Multiconsult

NGUs berggrunnsdata for bygging i berg

Mari Lie Arntsen, NGU

12:00 – 12:45

New ideas about failure modes in rock masses –

– from tunnels to Prekestolen to El Capitan to Everest

Nick Barton, NB&A, Høvik

Dynamiske 3d-modeller av geologi

Bjørn Kaisen Pran, NGI og Stian André Løkken, Geovita

Digital rock mass mapping and implementing in rock support design

Mahdi Shabanimashcool, NGI

Hva kan vi gjøre med et lineamentskart?

Espen Torgersen, NGU

Bruk av deformasjonsmålinger for stabilitetsvurderinger av brufundament

Ragna Torås Halseth, Norconsult

Forbedrede forundersøkelser. Oppsummering av 20 års utviklingsarbeid

Jan Steinar Rønning, NGU

Trykktunneler og spenningsmålinger

– forslag til forenklet jekketest for estimering av minste hovedspenning

Henki Ødegaard, Multiconsult

Uttrekksforsøk på innstøpte fjellstag i alunskifer

Jan Bergh-Christensen, JBC Invest AS

Svake bergarter med fokus på leirskifer

Erik Endre, Rambøll