Alle innlegg av Saskia Butler

Et medlem på utveksling – reisebrev fra Seattle

Høsten 2018 dro jeg til Seattle for å starte mitt år på utveksling ved University of Washington. Valget mitt falt på University of Washington siden dette er et universitet NTNU har avtale med og man får da dekket skolepengene. Samtidig hadde jeg lyst til å oppleve Seattle og USA. Studieåret var delt opp i fire quarter og jeg gikk der høst-, vinter- og vår quarter. Dette gjorde at jeg hadde muligheten til å ta flere forskjellige mindre emner enn jeg vanligvis vill fått gjort på NTNU.

Les hele reisebrev til Lars

 

Lars Strømnes Engen går 5. året på tekniske geofag, hovedretning Ingeniørgeologi og bergmekanikk ved NTNU.

CALL FOR ABSTRACTS – BERGDAGARNA 17-18 MARS 2020

 

Alla förslag inom ämnena bergmekanik och bergteknik är välkomna, exempelvis;
– infrastrukturprojekt i Sverige
– utländska projekt
– projekt på gruvsidan
– pågående forskningsprojekt på universitet, högskolor och företag
– innovationer i branschen
– arbetsmiljöförbättringar via teknik eller nya sätt att arbeta
– kompetensförsörjning
– branschens samhällsengagemang
– ökad jämställdhet
Les mer her