Alle innlegg av Saskia Butler

Vårsleppet 2021: Kjernelogging – erfaringer og nye muligheter

Velkommen til digitalt vårslepp!

Først vil Torkild Åndal (Statens vegvesen) fortelle om erfaringene med styrt kjerneboring i forbindelse med kryssing av Romsdalsfjorden. Etterpå viser Tobias Kurz (NGU) mulighetene som ligger i hyperspektral scanning av kjerneprøver av berg. Til slutt vil Martin Flåten (Sweco) presentere erfaringer fra bruk av resultater fra kjernelogging i ingeniørgeologisk prosjektering av tunneler. Se fullstendig program her.

Det vil bli rom for spørsmål og diskusjon på tema.

Arrangementet er gratis!

Påmeldte vil få tilsendt lenke til møtet når arrangementet nærmer seg. Meld dere på her!

Stabilitet og sikring av bergskjæringer – 8.-9. juni 2021

Kartlegging, stabilitetsanalyse, utforming, konstruksjon, sikring og vedlikehold. 

Et arrangement i samarbeid med Norsk forening for fjellsprengningsteknikk.

SCANDIC PARK SANDEFJORD

Norges geologiske og topografiske forhold gjør at bergskjæringer er et naturlig element i mange av våre bygge- og anleggsprosjekter. Bergskjæringer er byggverk som skal bli stående langt inn i fremtiden, og derfor settes det et økende søkelys på kvalitet ved utforming og konstruksjon av disse.

Fra tid til annen oppstår uønskede hendelser relatert til bergskjæringer, som bekrefter viktigheten av kompetanse, kvalitet og kontroll i prosjektering og utførelse. Det er behov for å ta lærdom av slike hendelser og søke forbedring.

Kurset tar for seg ulike aspekter knyttet til skjæringer i berg:

 • kartlegging
 • stabilitetsanalyse
 • utforming
 • konstruksjon
 • sikring
 • vedlikehold

Målet er at deltagerne skal få kjennskap til dagens praksis og «state of the art-løsninger». Teori settes opp imot praksis, med hovedvekt på eksempler fra vei- og jernbaneutbygginger. Det vil bli fokusert på både tekniske og sikkerhetsmessige betraktninger rundt temaet.

Kurset egner seg for byggherrer, konsulenter og entreprenører – men alle som har interesse for dette fagområdet er selvfølgelig velkommen.

Sikre deg en plass på dette kurset allerede nå 

Tunnel Boring Machines in Difficult Grounds – Hold av datoen!

Konferansen arrangeres 29.11. – 01.12.2021 på Montanuniversität Leoben & ZaB i Østerrike med ønske om å samle alle med interesse for tunnelboring i vanskelig underlag.

Hovedtalere:
Prof. Dr. Mark Diederichs, Queen’s University, Canada
Lars Babendererde, BabEng, Germany

Presentasjoner i følgende områder inviteres:

 • Rock – Very Hard and Abrasive rocks
 • Rock – Squeezing ground
 • Rock – Long and deep tunnels
 • Soil – Sticky soil and Clogging
 • Soil – Abrasive sand and wear problems
 • Soil – High water pressure – hyperbaric challenges
 • Mixed Ground conditions
 • Innovation – New Technology (construction chemicals, sensory systems, big data, operational simulation)
 • High Groundwater inflow / Gassy tunnels
 • Extreme TBM tunneling (very small/big TBMs, remote areas, outer space construction)
 • Manufacturing challenges and new developments
 • Logistics and Site Management for challenging TBM tunneling

Innlevering av abstract online

Les mer om arrangementet her