Kjenner du til vår stipendordning?

Norsk Bergmekanikkgruppe (NBG) ønsker å gi støtte til faglig virksomhet.
Vi inviterer derfor våre medlemmer til å sende inn søknad om stipend til styret i NBG.

Det kan deles ut både utviklingsstipend, studentstipend og publiseringsstipend. Rammene som settes av til stipend blir bestemt på NBG sitt årsmøte hvert år.

Det er en forutsetning at søkeren er medlem i Norsk Bergmekanikkgruppe.

Skriftlig søknad sendes til styret i NBG på e-post nbg@tekna.no innen 31. januar 2018. Senere innkomne søknader vil bli behandlet etter 1. september 2018.

Søknaden må inneholde informasjon om hva søkeren ønsker å benytte pengene til, samt budsjett eller kostnadsoverslag.

NBGs Stipendordning