Standarder

Eurokode 7

Eurokode 7 gjelder for geoteknisk prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner. Dette inkluderer blant annet fundamentering av bygninger, støttekonstruksjoner, fyllinger og skråningsstabilitet. Standarden er i samsvar med prinsipper og krav gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.

Veiledning Eurokode 7 – Versjon 1 november 2011