Sekretariat

Norsk Bergmekanikkgruppe har sekretariat gjennom TEKNA v/Audun Larsen (audun.larsen@tekna.no). Sekretariatet tar hånd om det praktiske rundt kurs, påmeldinger, økonomi etc.

Et medlem av NBGs styre har en sekretærrolle med hensyn til å lage møtereferater og svare på faglige henvendelser til NBG. Øyvind Dammyr har per dato denne rollen (oyvind.dammyr@norconsult.com).