Om NBG

Norsk Bergmekanikkgruppe så dagens lys i 1968 og har i dag om lag 300 medlemmer fra både konsulent-, byggherre- og entreprenørsiden, samt fra forsknings- og utdanningsmiljøer.

NBGs formål er å samle alle norske bergmekaniske og ingeniørgeologiske interesser i felles arbeid for å lette utveksling av kunnskap og erfaring omkring bergmekaniske og ingeniørgeologiske spørsmål. I tillegg representerer vi landet internasjonalt.

Foreningen er tilsluttet International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering.

GDPR

Norsk Bergmekanikkgruppe har sitt sekretariat hos Tekna, noe som innebærer hjelp til administrasjon av kursdeltakelser, markedsføring av kurs, medlemsdatabase og løpende drift. Behandling av personopplysningene i Norsk Bergmekanikkgruppe omfattes av beskrivelsene gitt i Teknas personvernerklæring.