Om NBG

Norsk Bergmekanikkgruppe så dagens lys i 1968 og har i dag om lag 300 medlemmer fra både konsulent-, byggherre- og entreprenørsiden, samt fra forsknings- og utdanningsmiljøer.

NBGs formål er å samle alle norske bergmekaniske og ingeniørgeologiske interesser i felles arbeid for å lette utveksling av kunnskap og erfaring omkring bergmekaniske og ingeniørgeologiske spørsmål. I tillegg representerer vi landet internasjonalt.

Foreningen er tilsluttet International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering.