Styret

Styreleder: Øyvind Dammyr, Norconsult
Dammyr er utdannet siv.ing (2008) fra NTNU, Institutt for Geologi og Bergteknikk (IGB). Han er i dag ansatt i Norconsult AS og har et PhD arbeid i avslutningsfasen. Jobber med bergteknikk og ingeniørgeologi.

Styremedlem: Are Håvard Høien, Statens vegvesen
Høien er utdannet siv.ing. (2006) fra NTNU, Institutt for Geologi og Bergteknikk (IGB). Er ansatt i Teknologiavdelingen i Vegdirektoratet, Tunnel og betongseksjonen. Jobber der med ingeniørgeologi, bergmekanikk og oppfølging av tunnelanlegg.

Styremedlem: Javier Macias, JMConsulting-Rock Engineering AS
Macias er utdannet MSc Mining engineer (2006) ved det Polytekniske Universitetet i Madrid (UPM) og har PhD (2016) fra NTNU, Institutt for Bygg, anlegg og transport (BAT). Han har flere års erfaring fra entreprenørbedrifter, samt som forsker og konsulent for tunneler og gruver. Han er i dag konsulent med eget firma (JMConsulting-Rock Engineering AS) og jobber med bergteknikk, ingeniørgeologi og evaluering av stabilitet og utgravning av tunnelanlegg (TBM og D&B) og gruvedrift.

Styremedlem: Hanne E. Wiig Sagen, Jernbaneverket
Wiig Sagen er utdannet siv.ing. (1996) fra NTNU, Institutt for Geologi og Bergmekanikk (IGB). Hun er i dag ansatt i Jernbaneverket Utbygging hvor hun jobber med ingeniørgeologi og bergteknikk i forbindelse med prosjektering og bygging. Hun har tidligere flere åra erfaring fra entreprenør- og rådgivende ingeniør virksomhet.

Varamedlem: Henki Ødegaard, Multiconsult
Ødegaard er utdannet M.Sc. (2006) fra NTNU, Institutt for Geologi og Bergteknikk (IGB). Er ansatt i Multiconsult AS i Trondheim hvor han jobber med bergteknikk og ingeniørgeologi.

Varamedlem: Mari Nilsen Ervik, Sweco
Ervik er utdannet siv.ing. fra NTNU, Institutt for Geologi og Bergteknikk (IGB). Er ansatt i Sweco Norge AS i Trondheim og jobber der med ingeniørgeologi.