Styret

Styreleder: Hanne E. Wiig, Oslo kommune Fornebubanen
Wiig Sagen er utdannet siv.ing. (1996) fra NTNU, Institutt for Geologi og Bergmekanikk (IGB). Hun er i dag ansatt i Oslo kommune Fornebubanen hvor hun jobber med ingeniørgeologi og bergteknikk i forbindelse med prosjektering og bygging. Hun har tidligere flere års erfaring fra entreprenør- og rådgivende ingeniørvirksomhet.

Styremedlem: Henki Ødegaard, Multiconsult AS
Ødegaard er utdannet M.Sc. (2006) fra NTNU, Institutt for Geologi og bergmekanikk, og har en Ph.d. fra samme institutt fra 2021. Henki jobber som ingeniørgeolog ved Multiconsults trondheimskontor, hvor han til daglig arbeider med ulike bergmekaniske og ingeniørgeologiske problemstillinger.

Styremedlem: Jorge Terrón Almenara, NTNU og Sweco Norge AS
Jorge Terron er utdannet MSc Ingeniørgeologi ved det Polytekniske Universitet i Madrid (2009). Han er siden 2020 Ph.d.-kandidat ved Institutt for geovitenskap og petroleum, Fakultet for ingeniørvitenskap i NTNU. I den perioden doktorgraden gjennomføres har han fortsatt stilling som rådgiver hos Sweco Norge AS.

Styremedlem: Javier Macias, JMConsulting-Rock Engineering AS
Macias er utdannet MSc Mining engineer (2006) ved det Polytekniske Universitetet i Madrid (UPM) og har PhD (2016) fra NTNU, Institutt for Bygg, anlegg og transport (BAT). Han har flere års erfaring fra entreprenørbedrifter, samt som forsker og konsulent for tunneler og gruver. Han er i dag konsulent med eget firma (JMConsulting-Rock Engineering AS) og jobber med bergteknikk, ingeniørgeologi og evaluering av stabilitet og utgravning av tunnelanlegg (TBM og D&B) og gruvedrift.

Varamedlem: Mari Lie Arntsen, NGU
Arntsen er utdannet M.Sc. fra NTNU, Institutt for Geologi og bergteknikk (2012). Hun har siden 2018 jobbet som forsker på fastfjellsgeologi på NGU, hvor hun hovedsaklig jobber med kartlegging av Norges fastfjell og framstilling/bearbeiding av berggrunnsgeologsike kart og data. Før dette var hun ansatt i Vegdirektoratet, Tunnel- og betongseksjonen og har herfra erfaring med ingeniørgeologi innen veg- og tunnelbygging.

Varamedlem: Håkon Walter Bjørnsrud, Norconsult AS
Bjørnsrud er utdannet M.Sc. (2016) fra NTNU, Institutt for geologi og bergteknikk. Han er i dag ansatt i Norconsult AS og arbeider med ingeniørgeologisk og bergmekanisk prosjektering samt oppfølging av prosjekter under bygging.

Studentrepresentant: Filip Reierth
Reierth er siv.ing.student fra NTNU, på masterprogrammet i Tekniske geofag ved Institutt for geovitenskap og petroleum.