Styret

Styreleder: Øyvind Dammyr, Norconsult
Dammyr er utdannet Siv.Ing (2008) og PhD/Dr.Ing (2017) fra NTNU, Institutt for Geovitenskap og Petroleum (IGP). Han er i dag ansatt i Norconsult AS og jobber der med ingeniørgeologi og bergteknikk.»

Styremedlem: Are Håvard Høien, Statens vegvesen
Høien er utdannet siv.ing. (2006) fra NTNU, Institutt for Geologi og Bergteknikk (IGB). Er ansatt i Teknologiavdelingen i Vegdirektoratet, Tunnel og betongseksjonen. Jobber der med ingeniørgeologi, bergmekanikk og oppfølging av tunnelanlegg.

Styremedlem: Hanne E. Wiig, Bane NOR
Wiig Sagen er utdannet siv.ing. (1996) fra NTNU, Institutt for Geologi og Bergmekanikk (IGB). Hun er i dag ansatt i Bane NOR hvor hun jobber med ingeniørgeologi og bergteknikk i forbindelse med prosjektering og bygging. Hun har tidligere flere års erfaring fra entreprenør- og rådgivende ingeniørvirksomhet.

Styremedlem: Henki Ødegaard, NTNU
Ødegaard er utdannet M.Sc. (2006) fra NTNU, Institutt for Geologi og bergmekanikk . Er Ph.d.-kandidat ved Institutt for geovitenskap og petroleum, Fakultet for ingeniørvitenskap.

Varamedlem: Javier Macias, JMConsulting-Rock Engineering AS
Macias er utdannet MSc Mining engineer (2006) ved det Polytekniske Universitetet i Madrid (UPM) og har PhD (2016) fra NTNU, Institutt for Bygg, anlegg og transport (BAT). Han har flere års erfaring fra entreprenørbedrifter, samt som forsker og konsulent for tunneler og gruver. Han er i dag konsulent med eget firma (JMConsulting-Rock Engineering AS) og jobber med bergteknikk, ingeniørgeologi og evaluering av stabilitet og utgravning av tunnelanlegg (TBM og D&B) og gruvedrift.

Varamedlem: Jorge Terrón Almenara, Sweco Norge AS
Jorge Terron er utdannet MSc Ingeniørgeologi ved det Polytekniske Universitet i Madrid (2009). Han er ansatt i Sweco Norge AS, og jobber med bergmekanikk, ingeniørgeologi, planlegging, design, numerisk modellering og oppfølging av tunnelprosjekter.