2017: Bolting i berg

Manglende kunnskap om fagområdene og sammenhengen mellom de fører fra tid til annen til situasjoner hvor det utførte boltearbeidet ikke er optimalt, eller i verste fall; utilstrekkelig.

Kurset er ment som en møteplass hvor utførende og kontrollerende funksjoner innenfor entreprenør- og rådgiverbransje, gruvedriftsvirksomhet, byggherre- og leverandørside kan møtes og få ny/oppdatert kunnskap om bolting i berg, og på denne måten bidra til optimale løsninger innenfor bergsikring.

Charlie C. Li – Fjellbolting: Prinispper og applikasjoner

Per Bollingmo – Bolting i berg. Historisk halvtime

Bjørn Nilsen – Siktringsfilosofi og bolter, geologiske forhold

Peter Andersson – Oförstörande Provning av Bergbultar med RBT (Rock Bolt Tester)

Werner Stefanussen – Boltetyper og funksjoner – hva finnes og hva blir brukt