Vårsleppet den 9. mars: Nye håndbok N500 (Vegtunneler) og V520 (Tunnelveiledning) og konsekvenser for bransjen

Norsk Bergmekanikkgruppe inviterer i tradisjonen tro til årets Vårslepp torsdag 9. mars hos Vegdirektoratet i Oslo. Vi innleder med årsmøtet før vi tar fatt på faglige innlegg og diskusjon med påfølgende tapas, godt drikke og sosialt samvær.

I november 2016 kom Statens vegvesen Vegdirektoratet ut med en ny versjon av håndbok N500 Vegtunneler. Samtidig ble det utgitt en foreløpig utgave av håndbok V520 Tunnelveiledning, som gir utfyllende veiledning og anbefalinger i forhold til kravene i håndbok N500. Et interessant aspekt er at det nå er definert at dimensjonerende brukstid skal være 100 år for tunnelkonstruksjonen og 50 år for vann- og frostsikringskonstruksjonen, i kombinasjon med at kravet til inspeksjon bak vann- og frostsikringshvelv er fjernet. Minimumstykkelse for sprøytebetong i undersjøiske tunneler har blitt økt til 10 cm, og det har blitt satt strengere krav til presentasjon av ingeniørgeologiske plan og profiltegninger (både med tanke på målestokk og innhold/detaljnivå). Styret i Norsk Bergmekanikkgruppe ønsker velkommen til en hyggelig ettermiddag og kveld.

Middagen er gratis for NBG-medlemmer, og koster kr. 250,- for ikke-medlemmer. Dersom du melder deg på til sosialt samvær m/tapas – og ikke kan komme likevel, vennligst gi beskjed så fort som mulig grunnet bestilling av mat.

Når: kl. 14:00-19:00 den 9. mars 2017
14:00-15:00 Årsmøte
15:00-17:00 Fagseminar
17-19 Tapas

Hvor: Statens vegvesen, Brynsengfaret 6 A

Innkalling og sakspapirer 2017

Program og påmelding her