Hvordan foregår og oppleves bergsikringspraksis i svakhetssoner blant fagfolk i Norge?

Med henvisning til forskningsprosjektet "Rock support in weakness zones and weak rock masses" som styremedlem Jorge Terron skrev om på nettsidene i forrige uke. Norsk Bergmekanikkgruppe er ikke involvert i prosjektet eller i utformingen av spørreundersøkelsen.

Bli med på spørreundersøkelse!

En del av dette prosjektet vil bestå av en studie omkring hvordan ulike bergmasseklassifiseringssystemer blir brukt ved dårlig bergmasseforhold og det eventuelle samspillet mellom de ulike systemene. Dette vil gi indikasjoner på mulige forbedringer i opplæringen ved bruk og hvordan vi kan forbedre dagens kartleggingspraksis. I den forbindelse har forskningsteamet laget en spørreundersøkelse slik vi kan se på hvordan fagfolk opplever dagens praksis ved bergmasseklassifisering og bestemmelse av bergsikring ved bruk av empiriske metoder.

Vi håper dere kan bruke noen minutter for å svare på noen spørsmål. Alle opplysningene behandles internt og anonymt.

Her finner du spørreundersøkelsen!