Innkalling: ROCARC Webinar 18 November 2020

The Webinar aims to exchange the current knowledge in rock anchoring in Nordic countries. The contents include theories, tests, engineering practice, design, unsolved issues, etc. After the presentations, we’ll have a general discussion session to outline the commonly concerned issues.

Time (preliminary): 09:00 – 13:40 
November 18, 2020


  • Charlie Li, IGP / NTNU, Introduction to the project ROCARC  Rock anchoring for stabilization of infrastructures with focus on the arching effect and rock-grout bond
  • Magnus Sørensen, Multiconsult, 2D-modellering av bergforankrede vindturbinfundamenter
  • Andreas Ongstad, Norconsult, Forankringer i berg – FoU og praksis i Norconsult
  • Leif Lia, IBM / NTNU, Bruk av fjellanker på norske dammar
  • Mahdi Shabanimashcool, NGI, Rock anchored foundations for wind turbines – 3D modelling
  • Peter Lundqvist, Vattenfall, Sweden, A new guideline on post-tensioning tendons for dam-owners in Sweden
  • Tor Harald Hanssen, Comrod Utility Systems AS, Fundamentering av kraftmaster – historien, utfordringer og tester gjennomført av Comrod
  • Jessica Ka Yi Chiu, NGI, Mastefundamentering på berg – bergmasseklassifisering og dimensjonering

Webinar Link: Join Microsoft Teams Meeting 

20201027_ROCARC_Webinar 2020_Bulletin2_revised

Bergmekanikkdagen 2020 er avlyst

Bergmekanikkdagen er likeså fullt en sosial som en faglig begivenhet. Grunnet restriksjoner i forbindelse med Covid-19 som har konsekvenser for de sosiale bitene av arrangementet har styret i Norsk Bergmekanikkgruppe besluttet seg for å avlyse årets Bergmekanikkdag. Vi tar sikte på et strålende 2021, med Vårslepp i mars og to-dagers kurset «Bergsikring i dagen» i april.

Forslag til temaer for fremtidige kurs mottas med glede!

Vennlig hilsen,

Styret i Norsk Bergmekanikkgruppe

Eurock 2020 er avlyst!

Under de siste ukene har spredningen av covid-19 dessverre økt i Norge og i utlandet. De påfølgende reiserestriksjonene hindrer oss fra å gjennomføre arrangementet. Organisasjonskomiteen og styret i Norsk Bergmekanikkgruppe beklager avlysningen og alle ulempene dette medfører til våre bidragsytere og deltakere. Vi vil publisere alle artiklene på OnePetro.org i samarbeid med ISRM slik at materialet kommer til nytte.

Les mer om avlysinger her

Hilsen,

Styret og Organisasjonskomiteen