Stabilitet og sikring av bergskjæringer – 8.-9. juni 2021

Kartlegging, stabilitetsanalyse, utforming, konstruksjon, sikring og vedlikehold. 

Et arrangement i samarbeid med Norsk forening for fjellsprengningsteknikk.

SCANDIC PARK SANDEFJORD

Norges geologiske og topografiske forhold gjør at bergskjæringer er et naturlig element i mange av våre bygge- og anleggsprosjekter. Bergskjæringer er byggverk som skal bli stående langt inn i fremtiden, og derfor settes det et økende søkelys på kvalitet ved utforming og konstruksjon av disse.

Fra tid til annen oppstår uønskede hendelser relatert til bergskjæringer, som bekrefter viktigheten av kompetanse, kvalitet og kontroll i prosjektering og utførelse. Det er behov for å ta lærdom av slike hendelser og søke forbedring.

Kurset tar for seg ulike aspekter knyttet til skjæringer i berg:

 • kartlegging
 • stabilitetsanalyse
 • utforming
 • konstruksjon
 • sikring
 • vedlikehold

Målet er at deltagerne skal få kjennskap til dagens praksis og «state of the art-løsninger». Teori settes opp imot praksis, med hovedvekt på eksempler fra vei- og jernbaneutbygginger. Det vil bli fokusert på både tekniske og sikkerhetsmessige betraktninger rundt temaet.

Kurset egner seg for byggherrer, konsulenter og entreprenører – men alle som har interesse for dette fagområdet er selvfølgelig velkommen.

Sikre deg en plass på dette kurset allerede nå 

Tunnel Boring Machines in Difficult Grounds – Hold av datoen!

Konferansen arrangeres 29.11. – 01.12.2021 på Montanuniversität Leoben & ZaB i Østerrike med ønske om å samle alle med interesse for tunnelboring i vanskelig underlag.

Hovedtalere:
Prof. Dr. Mark Diederichs, Queen’s University, Canada
Lars Babendererde, BabEng, Germany

Presentasjoner i følgende områder inviteres:

 • Rock – Very Hard and Abrasive rocks
 • Rock – Squeezing ground
 • Rock – Long and deep tunnels
 • Soil – Sticky soil and Clogging
 • Soil – Abrasive sand and wear problems
 • Soil – High water pressure – hyperbaric challenges
 • Mixed Ground conditions
 • Innovation – New Technology (construction chemicals, sensory systems, big data, operational simulation)
 • High Groundwater inflow / Gassy tunnels
 • Extreme TBM tunneling (very small/big TBMs, remote areas, outer space construction)
 • Manufacturing challenges and new developments
 • Logistics and Site Management for challenging TBM tunneling

Innlevering av abstract online

Les mer om arrangementet her

 

Innkalling: ROCARC Webinar 18 November 2020

The Webinar aims to exchange the current knowledge in rock anchoring in Nordic countries. The contents include theories, tests, engineering practice, design, unsolved issues, etc. After the presentations, we’ll have a general discussion session to outline the commonly concerned issues.

Time (preliminary): 09:00 – 13:40 
November 18, 2020


 • Charlie Li, IGP / NTNU, Introduction to the project ROCARC  Rock anchoring for stabilization of infrastructures with focus on the arching effect and rock-grout bond
 • Magnus Sørensen, Multiconsult, 2D-modellering av bergforankrede vindturbinfundamenter
 • Andreas Ongstad, Norconsult, Forankringer i berg – FoU og praksis i Norconsult
 • Leif Lia, IBM / NTNU, Bruk av fjellanker på norske dammar
 • Mahdi Shabanimashcool, NGI, Rock anchored foundations for wind turbines – 3D modelling
 • Peter Lundqvist, Vattenfall, Sweden, A new guideline on post-tensioning tendons for dam-owners in Sweden
 • Tor Harald Hanssen, Comrod Utility Systems AS, Fundamentering av kraftmaster – historien, utfordringer og tester gjennomført av Comrod
 • Jessica Ka Yi Chiu, NGI, Mastefundamentering på berg – bergmasseklassifisering og dimensjonering

Webinar Link: Join Microsoft Teams Meeting 

20201027_ROCARC_Webinar 2020_Bulletin2_revised