Projektering av bergkonstruktioner – Webinarium 20 maj

Svenska Bergteknikföreningen i samarbete med KTH Jord- och bergmekanik bjuder in till webinarium om Trafikverkets nyligen reviderade publikation Projektering av bergkonstruktioner – populärt kallad Projekteringshandboken.

Trafikverkets publikation «Projektering av bergkonstruktioner» gavs ursprungligen ut 2015. Under 2018 har en uppdaterad version (1.1) tagits fram i vilken granskningskommentarer från branschen beaktats och inarbetats,

I detta webinarium presenteras några av nyheterna i version 1.1.

Måndag 20 maj kl. 15.00–15.45

Information om anslutning – se här

Publikationer av Projektering av bergkonstruktioner  –  läs här