Stabilitet og sikring av bergskjæringer – 8.-9. juni 2021

Kartlegging, stabilitetsanalyse, utforming, konstruksjon, sikring og vedlikehold. 

Et arrangement i samarbeid med Norsk forening for fjellsprengningsteknikk.

SCANDIC PARK SANDEFJORD

Norges geologiske og topografiske forhold gjør at bergskjæringer er et naturlig element i mange av våre bygge- og anleggsprosjekter. Bergskjæringer er byggverk som skal bli stående langt inn i fremtiden, og derfor settes det et økende søkelys på kvalitet ved utforming og konstruksjon av disse.

Fra tid til annen oppstår uønskede hendelser relatert til bergskjæringer, som bekrefter viktigheten av kompetanse, kvalitet og kontroll i prosjektering og utførelse. Det er behov for å ta lærdom av slike hendelser og søke forbedring.

Kurset tar for seg ulike aspekter knyttet til skjæringer i berg:

  • kartlegging
  • stabilitetsanalyse
  • utforming
  • konstruksjon
  • sikring
  • vedlikehold

Målet er at deltagerne skal få kjennskap til dagens praksis og «state of the art-løsninger». Teori settes opp imot praksis, med hovedvekt på eksempler fra vei- og jernbaneutbygginger. Det vil bli fokusert på både tekniske og sikkerhetsmessige betraktninger rundt temaet.

Kurset egner seg for byggherrer, konsulenter og entreprenører – men alle som har interesse for dette fagområdet er selvfølgelig velkommen.

Sikre deg en plass på dette kurset allerede nå