NBG Årsmøte 2020 Innkalling med vedlegg

5. mars      kl. 14:30–19:30      Norconsult AS, SANDVIKA
Innkalling og sakspapirer

Vårsleppet 2020: Fotogrammetri og bruk av 3D modeller for stabilitetsvurderinger

Vi vil få et innlegg fra ingeniørgeolog Freddy Yugsi (Sweco), et innlegg fra Dr. Mateusz Janiszewski fra Aalto Universitet (Finland), og ingeniørgeolog Jessica Ka Yi Chiu (NGI). Alle foredragsholdere vil gi oss et innblikk i hvordan fotogrammetri kan nyttiggjøres i vår bransje for å løse både vanlige og komplekse stabilitetsproblemer ved blant annet 3D-identifisering av geologiske strukturer på bergskjæringer og i tunneler.

Arrangementet er gratis for medlemmer av NBG, men krever påmelding. Er du ikke medlem? Meld deg inn her.

Vi starter med årsmøte, fortsetter med innlegg og avslutter med tapas, vel møtt!

Meld dere på her