Bergmekanikkdagen 2020 er avlyst

Bergmekanikkdagen er likeså fullt en sosial som en faglig begivenhet. Grunnet restriksjoner i forbindelse med Covid-19 som har konsekvenser for de sosiale bitene av arrangementet har styret i Norsk Bergmekanikkgruppe besluttet seg for å avlyse årets Bergmekanikkdag. Vi tar sikte på et strålende 2021, med Vårslepp i mars og to-dagers kurset «Bergsikring i dagen» i april.

Forslag til temaer for fremtidige kurs mottas med glede!

Vennlig hilsen,

Styret i Norsk Bergmekanikkgruppe