Bergteknikk for TBM -boring i hardt fjell

Bli med på TBM kurs 9 – 10. januar!

Gjennom to dager får du grunnleggende introduksjon til TBM-tunneldrift i berg som gir en helhetlig forståelse av de bergtekniske prinsippene. Geologisk forundersøkelse, lab testing, bergmassens borbarhet, kutterslitasje, prognosemodeller, forinjeksjon, vannkontroll og geologisk risiko av hardt fjell for TBM tunneling er omfattet av kurset.

Se mer informasjon, og påmelding her.