Bergteknikk for TBM -boring i hardt fjell

Gjennom to dager fikk over 40 deltakerer en grunnleggende introduksjon til TBM-tunneldrift i berg som ga en ebdre helhetlig forståelse av de bergtekniske prinsippene. Geologisk forundersøkelse, lab testing, bergmassens borbarhet, kutterslitasje, prognosemodeller, forinjeksjon, vannkontroll og geologisk risiko av hardt fjell for TBM tunneling ble også omfattet av kurset.
Klikk her for link til alle foredragene