CALL FOR ABSTRACTS – BERGDAGARNA 17-18 MARS 2020

 

Alla förslag inom ämnena bergmekanik och bergteknik är välkomna, exempelvis;
– infrastrukturprojekt i Sverige
– utländska projekt
– projekt på gruvsidan
– pågående forskningsprojekt på universitet, högskolor och företag
– innovationer i branschen
– arbetsmiljöförbättringar via teknik eller nya sätt att arbeta
– kompetensförsörjning
– branschens samhällsengagemang
– ökad jämställdhet
Les mer her