Et medlem på utveksling – reisebrev fra Seattle

Høsten 2018 dro jeg til Seattle for å starte mitt år på utveksling ved University of Washington. Valget mitt falt på University of Washington siden dette er et universitet NTNU har avtale med og man får da dekket skolepengene. Samtidig hadde jeg lyst til å oppleve Seattle og USA. Studieåret var delt opp i fire quarter og jeg gikk der høst-, vinter- og vår quarter. Dette gjorde at jeg hadde muligheten til å ta flere forskjellige mindre emner enn jeg vanligvis vill fått gjort på NTNU.

Les hele reisebrev til Lars

 

Lars Strømnes Engen går 5. året på tekniske geofag, hovedretning Ingeniørgeologi og bergmekanikk ved NTNU.