Eurock 2020 vil bli avholdt i Trondheim

Eurock er en årlig regional konferanse i regi av The International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering (ISRM), og tema for konferansen i 2020 er «Hard Rock Excavation and Support».

– Styret i Norsk Bergmekanikkgruppe (NBG) har jobbet målrettet siden 2016 for å få konferansen til Norge, og vi er svært fornøyd med at ISRM har valgt å innvilge vår søknad om å få Eurock 2020 til Norge, sier styremedlem i Norsk Bergmekanikkgruppe og leder i organisasjonskomiteen for konferansen Henki Ødegaard.

Norske forskere og fagfolk innenfor bergmekanikk og bergteknikk er meget aktive internasjonalt, og bidrar helt i forskningsfronten innenfor flere bergmekaniske emner. Eurock tilbyr et internasjonalt forum for presentasjon av forskningsartikler innen vårt fagområde, og er samtidig en viktig møteplass for det internasjonale bergmekanikkmiljøet. Når det nå er nesten 20 år siden Norge sist var vertsnasjon for Eurock, mener NBG det nå er riktig og viktig at vi på nytt tar ansvar for å arrangere denne viktige konferansen.

– Det er et klapp på skulderen til det norske bergmekanikkmiljøet at en så viktig og stor konferanse innen bergmekanikk blir tildelt Norge, forteller Ødegaard.

Konferansen gjennomføres i Trondheim i tidsrommet 15.-19. juni 2020, og vil bli avholdt på Clarion Hotel & Congress Trondheim.