Kurs i anvendt bergmekanikk: Trondheim 9.-10. januar 2018

Ved planlegging og bygging av undergrunnsanlegg i berg møter vi stadig utfordringer med hensyn til plassering og utforming av anlegg.

Dette kan dreie seg om urbane undergrunnsanlegg i en bergmasse som allerede er sterkt påvirket av nærliggende anlegg, eller anlegg som søker å utfordre muligheter for dimensjoner og geometri under både høye så vel som svært lave bergspenningsforhold.

For å oppnå et best mulig anlegg med hensyn til sikkerhet, bygge- og vedlikeholdskostnader, er det viktig å forstå og ta hensyn til samvirke mellom bergmekaniske parametere, geometri, drive og sikringsmetoder.

• hvorfor faller/faller ikke tunnelhengen ned i hodet på oss? Hvorfor spraker det?
• hvordan forholder vi oss til bergmassens mekaniske egenskaper?
• hvilke utfordringer og muligheter gir spenningene i berget oss?
• hvilke bergsikringsmetoder passer best til bergforholdet i en gitt bergmasse?

For å besvare disse og andre spørsmål, vil kurset i anvendt bergmekanikk omhandle grunnleggende bergmekanisk teori, samt presentere hva som finnes av målemetoder og instrumentering, diskutere prinsippene og virkningen av mulige sikringsmetoder. Du vil få presentert prosjekteksempler fra gruveindustrien og noen av våre største samferdselsprosjekt der utfordringer er håndtert ved hjelp av bergmekaniske prinsipper.

Kurset henvender seg til byggherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører, forsknings- og undervisningsinstitusjoner, samt leverandører av systemer og utstyr for måling og dokumentasjon.

Kurset er gjennomført.
Kursdokumentasjon