2016: Leiromvandling av berggrunnen – hvor og hvorfor?

Fellesseminar Norsk Bergmekanikkgruppe – Norsk Geologisk Forening

1. Dypforvitret grunnfjell og petroleum på Utsirahøgda – Ronald Sørlie (Ikke publisert)

2. Dyptvitring på norsk sokkel – Terje Solbakk

3. Svellende bergarter i tropiske strøk-erfaring fra internasjonale tunnelprosjekter – Werner Stefanussen (Ikke publisert)

4. Svakhetssoner i norske tunneler – forekomst, karakter og egenskaper – Bjørn Nilsen

5. Leirholdig berggrunn i Norge, hva, hvor og når? – Ola Fredin (Ikke publisert)

6. Dypforvitring av forkastningssoner – Giuliu Viola

7. Regional kartlegging av leiromvandlet berggrunn med Amagermetoden – Odleiv Olesen