Ny frist ISRM Congress 2019 «Call for Abstract» – 30 Oktober!

ISRM Konferansen 2019, avholdes 13. – 18. september i Brasil,

Ny deadline for innsending av Call for Abstract, er satt til 30 oktober 2019.

Tema for konferansen er:   Rock Mechanics for Natural Resources and Infrastructure Development, og internasjonale, geotekniske miljøer oppfordres til å levere artikler              til gode konferanseinnlegg, som omfatter tematikk innen bergmekanikk- og bergteknikk.

  • Abstracts og artikler skal gjennomgå kvalitetskontroll, for å sikre høy kvalitet på forslag til bidrag.
  • Aksepterte bidrag inngår i publisert konferansemateriell
  • Publiserte artikler fra kongressen vil inngå i ISRMs «digital library» og tilgjengelig gjøres for ISRM medlemmer over hele verden.

Mer informasjon om forslag til tema og om innlevering av artikler finnes på kongressens egne hjemmesider.  Abstract Submission – ISRM 2019