Kurs i numerisk modellering i 3D: Trondheim 9.-10. januar 2019

NBG gir deg mulighet til å få introduksjon til FLAC 3D fra Itasca, en programvare kjent for sine muligheter for å kunne modellere og analysere komplekse bergmekaniske problemstillinger.

Beskrivelse
Undergrunnsprosjekter blir stadig mer komplekse i form av geometri og grensesnitt mot nærliggende konstruksjoner og eksisterende anlegg. Det er et økende behov for å kunne verifisere designløsninger på et tidlig stadium av et prosjekt, og det stilles stadig strengere krav til at dokumentasjonen av et design er tilstrekkelig og fungerer etter hensikten i utførelsesfasen.

Til dette praktiske kurset har NBG bestilt kursholdere fra Itasca. Deltakerne vil få en introduksjon, før det videre blir lagt opp til praktisk trening i bruk av programvaren.

Kurset arrangeres under Kursdagene i Trondheim januar 2019, og er meget gunstig priset. Begrenset antall plasser.

Mer om kursets innhold og påmelding