Bergmekanikkdagen 2020 er avlyst

Bergmekanikkdagen er likeså fullt en sosial som en faglig begivenhet. Grunnet restriksjoner i forbindelse med Covid-19 som har konsekvenser for de sosiale bitene av arrangementet har styret i Norsk Bergmekanikkgruppe besluttet seg for å avlyse årets Bergmekanikkdag. Vi tar sikte på et strålende 2021, med Vårslepp i mars og to-dagers kurset «Bergsikring i dagen» i april.

Forslag til temaer for fremtidige kurs mottas med glede!

Vennlig hilsen,

Styret i Norsk Bergmekanikkgruppe

Eurock 2020 er avlyst!

Under de siste ukene har spredningen av covid-19 dessverre økt i Norge og i utlandet. De påfølgende reiserestriksjonene hindrer oss fra å gjennomføre arrangementet. Organisasjonskomiteen og styret i Norsk Bergmekanikkgruppe beklager avlysningen og alle ulempene dette medfører til våre bidragsytere og deltakere. Vi vil publisere alle artiklene på OnePetro.org i samarbeid med ISRM slik at materialet kommer til nytte.

Les mer om avlysinger her

Hilsen,

Styret og Organisasjonskomiteen

 

Ny dato for EUROCK 2020: 12-14. Oktober 2020

Vi er glade for å kunngjøre nye datoer for Eurock 2020: 12-14. oktober. Arrangementet vil avholdes på samme sted som det opprinnelige arrangementet: Clarion Congress i Trondheim. Samtlige tilknyttede ISRM møter blir flyttet til oktober. Eksakt tid og sted for disse møtene vil kunngjøres av ISRM etter hvert.

Da spredningen av viruset har gått ned betraktelig, løftes restriksjonene for større arrangementer av den norske regjeringen gradvis. Vi ser den samme utviklingen i mange andre land, og ser derfor positivt på muligheten for å avholde et vellykket Eurock 2020 i oktober. Den nye datoen gir organisasjonskomiteen tilstrekkelig med tid for å planlegge en relevant konferanse som ikke kompromisser med sikkerheten til delegater og deltakere.

Vi anerkjenner den rådende usikkerheten gjeldende pandemiens utvikling, i tillegg til mulighetene for forskjellig nasjonal respons i henhold til reiserestriksjoner rundt om i verden. Av den årsaken tilbys alle deltakere en fleksibel kanselleringsløsning, også de som allerede er påmeldt. Dette vil gjøre det mulig å kansellere kort tid før konferansestart. Registreringen åpnes på nytt 25. mai, og Early Bird rabatt vil gjelde frem til 16. august. Alle deltakere er ansvarlige for sine egne reiseløsninger.

Organisasjonskomiteen er i kontinuerlig dialog med ISRM som er positive gjeldende planen om å avholde konferansen i oktober.

I mellomtiden overvåker vi situasjonen nøye via Helsedirektoratet og Verdens helseorganisasjon, og jobber videre for å skape en interessant og sikker konferanse i oktober.

Vi sees!

Organisasjonskomiteen for Eurock 2020.