Vårsleppet den 9. mars: Nye håndbok N500 (Vegtunneler) og V520 (Tunnelveiledning) og konsekvenser for bransjen

Norsk Bergmekanikkgruppe inviterer i tradisjonen tro til årets Vårslepp torsdag 9. mars hos Vegdirektoratet i Oslo. Vi innleder med årsmøtet før vi tar fatt på faglige innlegg og diskusjon med påfølgende tapas, godt drikke og sosialt samvær.

I november 2016 kom Statens vegvesen Vegdirektoratet ut med en ny versjon av håndbok N500 Vegtunneler. Samtidig ble det utgitt en foreløpig utgave av håndbok V520 Tunnelveiledning, som gir utfyllende veiledning og anbefalinger i forhold til kravene i håndbok N500. Et interessant aspekt er at det nå er definert at dimensjonerende brukstid skal være 100 år for tunnelkonstruksjonen og 50 år for vann- og frostsikringskonstruksjonen, i kombinasjon med at kravet til inspeksjon bak vann- og frostsikringshvelv er fjernet. Minimumstykkelse for sprøytebetong i undersjøiske tunneler har blitt økt til 10 cm, og det har blitt satt strengere krav til presentasjon av ingeniørgeologiske plan og profiltegninger (både med tanke på målestokk og innhold/detaljnivå). Styret i Norsk Bergmekanikkgruppe ønsker velkommen til en hyggelig ettermiddag og kveld.

Middagen er gratis for NBG-medlemmer, og koster kr. 250,- for ikke-medlemmer. Dersom du melder deg på til sosialt samvær m/tapas – og ikke kan komme likevel, vennligst gi beskjed så fort som mulig grunnet bestilling av mat.

Når: kl. 14:00-19:00 den 9. mars 2017
14:00-15:00 Årsmøte
15:00-17:00 Fagseminar
17-19 Tapas

Hvor: Statens vegvesen, Brynsengfaret 6 A

Innkalling og sakspapirer 2017

Program og påmelding her

The 3rd International Conference on Rock Dynamics and Applications (RocDyn-3)

The 3rd International Conference on Rock Dynamics and Applications (RocDyn-3) will be held on 25-29 June 2018 in Trondheim, Norway. It is a specialized conference supported by the ISRM – the International Society for Rock Mechanics and the NBG – the Norwegian National Group of Rock Mechanics. In addition to the traditional topics in rock dynamics, RocDyn-3 will pay special attentions to application topics, such as rockburst, dynamic rock support, seismic management, blasting, percussive drilling, earthquake damage to rock structures, etc. In addition to the technical sessions, two Forums will be organized on topics of “Rockburst and Dynamic Rock Support” and “Rock Dynamics”. Some experts both from mining and civil engineering are invited to give talks, but the Forums are mainly for open discussions. After the conference, technical excursions will be organized to visit subsea tunnels, rock engineering sites, Norwegian geology, etc. One can find more details about the conference in the attached Bulletin No. 2 or on the website (http://www.rocdyn.org).

All who are working on the line of the conference topics and are interested to attend the conference are welcome to submit ABSTRACTS now on the website (http://www.rocdyn.org). The deadline for abstract submission is 30 August 2017.

RocDyn-3 Bulletin 2 (002)

Registration for EUROCK 2017: June 20 – 22 in Ostrava, Czech Republic is open!

This Symposium is the common endeavour of the Czech National Group of the ISRM and the Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences.

Early bird registration fees are open until January 31, 2017 as well as a special price for young colleagues at the age up to 35. The number of up to 35 years old participants is limited; your participation will depend on the order of entries.

We are very pleased that the following famous rock mechanics experts have already accepted our invitation to present their keynote lectures:

  • Prof. Heinz Konietzky – Simulation of Hydraulic Fracturing
  • Prof. Frederic Pellet – Rock Mechanics meeting the challenge of geo-energies
  • Dr. Jiri Ptacek – Rockbursts in hardcoal mining in the Czech Part of the Upper Silesian Coal Basin
  • Prof. Walter Wittke – Design based on the Anisotropic Jointed Rock Model (AJRM)
  • Prof. Arno Zang – Fatigue Hydraulic Fracturing

In addition, four one-day workshops will be organized before the Symposium (June 19, 2017):

  • Workshop on Destress blasting in rock mass •Workshop on X-ray computed tomography in geosciences •Workshop on Utilization of water jets for exploitation and processing of geomaterials •Workshop on Simulation of fractured rock masses (ITASCA)

Technical trips in the vicinity of the Moravian-Silesian region and surroundings including hardcoal and uranium underground mining and interesting underground constructions will be organized at the end of the Symposium. Please note that number of participants of technical trips is limited due to security reasons; your participation will depend on the order of entries.

For further information visit the symposium website:

www.eurock2017.cz