Søk om stipend!

Norsk Bergmekanikkgruppe (NBG) har i 2018 allerede delt ut om lag 70 000 kr i stipend og ønsker fortsatt å gi støtte til faglig virksomhet.
Vi oppfordrer derfor igjen våre medlemmer om å sende inn søknad om stipend til styret i NBG.

Det kan deles ut både utviklingsstipend, studentstipend og publiseringsstipend. Rammene som settes av til stipend blir bestemt på NBG sitt årsmøte hvert år.

Det er en forutsetning at søkeren er medlem i Norsk Bergmekanikkgruppe.

Skriftlig søknad sendes til styret i NBG på e-post nbg@tekna.no innen 1. september 2018.

Søknaden må inneholde informasjon om hva søkeren ønsker å benytte pengene til, samt budsjett eller kostnadsoverslag.