Tunnelboremaskinen som skal drive Nye Ulriken tunnel bygges opp ved Arna utenfor Bergen

Photo 09-09-15 14 52 40

Foto og tekst av Øyvind Dammyr

Gripper TBMen har en diameter (Ø) på 9.33 meter, er 155 meter lang inklusive bakriggen og bruker 19″ kuttere. Det er første gang en TBM blir brukt til å drive en jernbanetunnel i Norge. Sist det var TBM drift i Bergens området var det «Madam Felle» som drev veitunnelene Fløyfjelltunnelen (1984-1986, Ø7.8 meter) og  Eidsvåg tunnelen (1987, Ø8.5 meter).