GEOGRAFISK PLASSERING AV NBG-ARRANGEMENT 2009-2015

NBG ønsker å nå ut til samtlige medlemmer gjennom å spre aktiviteten i Norge. Her er en oversikt over hvor vi har hatt arrangement i løpet av de siste årene.

oversikt 2