Kategoriarkiv: Aktuelt

Da er tiden inne igjen for å søke på div. ISRM Awards!

Her er de forskjellige prisene man kan søke på – klikk på linkene for mer informasjon:
ISRM Science Achievement Award 2024
– «The award will be conferred on ISRM individual members in recognition of one or more of the following contributions to the progress of the science of rock mechanics:
– making an important advancement of knowledge; – proposing and confirming a new theory to explain certain phenomena.»

ISRM Young Rock Engineer Award 2024
– «The  award, to acknowledge excellence in the field of rock engineering by ISRM members who are in early stages of their career.»

John Hudson Rock Engineering Award 2024
– «The John Hudson Rock Engineering Award is conferred on individuals or companies in recognition of outstanding achievements in engineering practice.»

ISRM Rocha Medal Award in 2026
– «The award is annually given by the ISRM for an outstanding doctoral thesis in rock mechanics or rock engineering, to honour the memory of Past President Manuel Rocha while
stimulating researchers.»

Bergteknikk for TBM -boring i hardt fjell

Gjennom to dager fikk over 40 deltakerer en grunnleggende introduksjon til TBM-tunneldrift i berg som ga en ebdre helhetlig forståelse av de bergtekniske prinsippene. Geologisk forundersøkelse, lab testing, bergmassens borbarhet, kutterslitasje, prognosemodeller, forinjeksjon, vannkontroll og geologisk risiko av hardt fjell for TBM tunneling ble også omfattet av kurset.
Klikk her for link til alle foredragene

Reisebrev fra NROCK 2023 i Reykjavik

Kriti Panthi mottok i vår stipend fra foreningen for deltakelse på NROCK. Hun deler her sin reise med oss! 

I mai 2023 reiste jeg til Reykjavik, Island for å delta på et symposium som heter The IV Nordic Symposium on Rock Mechanics and Rock Engineering (NROCK). Symposiet ble etablert for å samle nordiske bergmekanikere og ingeniørgeologer for å diskutere og dele kunnskap og innovasjon innen forskning, infrastruktur, tunneldrift, gruvedrift og bruk av underjordisk bergrom. I tillegg til å delta, holdt jeg et innlegg om masteroppgaven min.

Høst 2022 jobbet jeg med min masteroppgave innen Teknisk geofag på NTNU. Underveis semesteret ble jeg motivert av veilederen min, Roger Olsson, til å sende inn en artikkel basert på arbeidet mitt til NROCK 2023. Tiden gikk fort og plutselig var jeg på fly til Keflavik. Jeg var både spent og nervøs til å presentere funnene mine fra masteren foran mange flinke fagfolk fra bransjen. Masteroppgaven min var knyttet til Västlänken prosjekt, som er et jernbaneprosjekt i Gøteborg. Hovedtema i oppgaven min var bergspenninger, hvor jeg brukte både resultater fra doorstopper spenningsmålinger og 3D numerisk modellering for å estimere in-situ spenninger over en undergrunnsstasjonshall i Västlänken.

NROCK 2023 var arrangert i et sentralt lokale i Reykjavik, og startet 24. mai. Første dagen bestod kun av kveldsarrangement med mingling og registrering til symposiet. Jeg hadde håpet på å rekke litt av det, men på grunn av flyforsinkelse fikk ikke jeg deltatt før 25. mai. 25. – 26. mai var satt av til presentasjoner av artikler sendt inn av innleggsholdere. Jeg skulle allerede holde innlegget mitt på første presentasjonsdag. Det var en spennende opplevelse å kunne holde et innlegg der, som dere kan se i bildene under. Heldigvis var ikke så lav til å kunne bli gjemt bak talerstolen. Etter presentasjon var det satt av litt tid til spørsmål, og det ble en interessant diskusjon om høye bergspenninger i Fennoskandia.

Videre den dagen hørte jeg på flere kunnskapsrike og interessante presentasjoner. Norske bergmekanikere var også godt representert som innleggsholdere på NROCK i år. Jeg syntes at det var utrolig lærerikt å høre om blant annet potensial for geotermisk utnyttelse fra norske tunneler, metode benyttet for numeriske analyser i Follobanen prosjektet, og numeriske analyser for sprengningsinduserte deformasjon i bergskjæringer i Canada.

Etter at arrangement for dagen var over, skulle alle deltagere ha fellesmiddag. Før middagen, tok en del av oss mulighet til å tusle rundt omkring i byen. Vi var kanskje ikke så heldig med været den kvelden, men som trønder overlever man det ganske fint. Vi var innom blant annet Hallgrims kirke, Harpa operahuset og gikk Regnbuegata til vi kom fram til sentrum.

Neste dag ble det holdt enda flere spennende innlegg. Jeg syntes at det var spesielt interessant å høre om injeksjonsarbeid som ble gjennomført i Fljótsdalur vannkraftprosjekt på Island, og om design av undergrunn sportshall i Kuopio, Finland.

Det var en utrolig lærerik opplevelse å kunne delta på dette symposiet. Jeg er veldig glad for at jeg fikk muligheten til å kunne delta og møte mange andre internasjonale bergmekanikere. Jeg ønsker å takke Norsk Bergmekanikkgruppe for å ha gitt meg støtte til å reise og delta i NROCK 2023. Jeg er utrolig takknemlig for at NBG ville hjelpe til med deltakelsen. En stor takk til medveilederen min til master, Øyvind Dammyr, og Eric Hegardt fra Trafikverket, som også er medforfattere sammen med veilederen min på artikkelen som ble sendt inn til NROCK. Til slutt har jeg lyst til å takke hovedveilederen min, Roger Olsson for å ha engasjert meg til å bli med på NROCK. Jeg er veldig takknemlig for all veiledningen jeg fikk under både master- og artikkelskrivingen. Som dere kan se i bildet under, var jeg veldig fornøyd for at han var også i Reykjavik!