2018: Anvendt bergmekanikk

Ved planlegging og bygging av undergrunnsanlegg i berg møter vi stadig utfordringer med hensyn til plassering og utforming av anlegg. Dette kan dreie seg om urbane undergrunnsanlegg i en bergmasse som allerede er sterkt påvirket av nærliggende anlegg, eller anlegg som søker å utfordre muligheter for dimensjoner og geometri under både høye så vel som svært lave bergspenningsforhold.

Program for kurset
Deltakerliste for kurset

Presentasjoner

 1. Prinsipper/undersøkelsesmetoder/målemetoder – Charlie C. Li
 2. Bergspenningsmålinger i praksis – Simon Alexander Hagen
 3. Sikringsmetoder – Eystein Grimstad
 4. Foliasjon og anisotropi – Øyvind Dammyr
 5. Bergmekaniske forhold av spesiell betydning for dagbruddsstabilitet – Bjørn Nilsen
 6. Plastic deformation in tunnels – analysis methods and their practical use – Krishna Panthi
 7. Dynamic support for deep hard rock mining in Canada – Brad Simser/Charlie C. Li (ikke publisert)
 8. Praktiske eksempler fra anvendt bergmekanikk i gruveindustrien – Nghia Trinh
 9. TBM «Boreability» i hard bergmasse – Javier Macias
 10. Drill & Split som drivemetode, teori og praksis – Hanne Wiig Sagen
 11. Bergmekanisk oppfølging for Follobanens kryssing under Ekebergtunnelene – Kristin Hilde Holmøy
 12. Rock mass behaviour of a cavern complex excavated in ophiolites – Jorge Terron Almenara