abeis

NBG anbefaler: Projektanpassad injekteringskurs i Sverige

Abeis AB kommer under tre dagar (30:e augusti-1:a september, 2017) behandla grundläggande principer för injekteringsteknik. Magnus Zetterlund som är projekteringsansvarig för injekteringsarbetena på Förbifart Stockholm kommer att diskutera tankarna bakom konceptet och kopplingarna till teorin.
Når: 30. august-1. september, 2017
Hvor: Rosersberg
Siste dato for påmelding: 15. august

Första dagen studeras injekteringsteknik, material, brukegenskaper, användning av MWD, utförande m.m. De teoretiska ämnena är baserade på relevant facklitteratur.

Den andra dagen fortsätter kursen med praktiska övningar där deltagarna på egen hand får tillfälle att prova injekteringsbruk med olika egenskaper och sedan redovisa resultaten i form av en kvalitetskontroll.

Den tredje dagen behandlas arbetsmiljöfrågor, dels de generella som berör allt underjordsarbete, dels ”injekteringsspecifika arbetsmiljöfrågor”. Vidare avhandlas ”möjliga effektiviseringsmetoder”, där deltagarna på ett aktivt sätt kommer att diskutera för– och nackdelar med dessa.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Vid godkänt resultat blir deltagaren projektcertifierad och erhåller ett kursintyg som visar att man har uppfyllt kraven i enlighet med utbildningsplanen; Berginjektering inom Trafikverket.

Anmälan skickas till: hossein@abeis.se, alternativt direkt i den bifogade anmälningsblanketten: Anmälan till injekteringskurs Augusti 2017

För ytterligare information vänligen kontakta Hossein: tel : 072-0084940 eller e-mail: hossein@abeis.se

 

Vårsleppet den 9. mars: Nye håndbok N500 (Vegtunneler) og V520 (Tunnelveiledning) og konsekvenser for bransjen

Norsk Bergmekanikkgruppe inviterer i tradisjonen tro til årets Vårslepp torsdag 9. mars hos Vegdirektoratet i Oslo. Vi innleder med årsmøtet før vi tar fatt på faglige innlegg og diskusjon med påfølgende tapas, godt drikke og sosialt samvær.

I november 2016 kom Statens vegvesen Vegdirektoratet ut med en ny versjon av håndbok N500 Vegtunneler. Samtidig ble det utgitt en foreløpig utgave av håndbok V520 Tunnelveiledning, som gir utfyllende veiledning og anbefalinger i forhold til kravene i håndbok N500. Et interessant aspekt er at det nå er definert at dimensjonerende brukstid skal være 100 år for tunnelkonstruksjonen og 50 år for vann- og frostsikringskonstruksjonen, i kombinasjon med at kravet til inspeksjon bak vann- og frostsikringshvelv er fjernet. Minimumstykkelse for sprøytebetong i undersjøiske tunneler har blitt økt til 10 cm, og det har blitt satt strengere krav til presentasjon av ingeniørgeologiske plan og profiltegninger (både med tanke på målestokk og innhold/detaljnivå). Styret i Norsk Bergmekanikkgruppe ønsker velkommen til en hyggelig ettermiddag og kveld.

Middagen er gratis for NBG-medlemmer, og koster kr. 250,- for ikke-medlemmer. Dersom du melder deg på til sosialt samvær m/tapas – og ikke kan komme likevel, vennligst gi beskjed så fort som mulig grunnet bestilling av mat.

Når: kl. 14:00-19:00 den 9. mars 2017
14:00-15:00 Årsmøte
15:00-17:00 Fagseminar
17-19 Tapas

Hvor: Statens vegvesen, Brynsengfaret 6 A

Innkalling og sakspapirer 2017

Program og påmelding her

The 3rd International Conference on Rock Dynamics and Applications (RocDyn-3)

The 3rd International Conference on Rock Dynamics and Applications (RocDyn-3) will be held on 25-29 June 2018 in Trondheim, Norway. It is a specialized conference supported by the ISRM – the International Society for Rock Mechanics and the NBG – the Norwegian National Group of Rock Mechanics. In addition to the traditional topics in rock dynamics, RocDyn-3 will pay special attentions to application topics, such as rockburst, dynamic rock support, seismic management, blasting, percussive drilling, earthquake damage to rock structures, etc. In addition to the technical sessions, two Forums will be organized on topics of “Rockburst and Dynamic Rock Support” and “Rock Dynamics”. Some experts both from mining and civil engineering are invited to give talks, but the Forums are mainly for open discussions. After the conference, technical excursions will be organized to visit subsea tunnels, rock engineering sites, Norwegian geology, etc. One can find more details about the conference in the attached Bulletin No. 2 or on the website (http://www.rocdyn.org).

All who are working on the line of the conference topics and are interested to attend the conference are welcome to submit ABSTRACTS now on the website (http://www.rocdyn.org). The deadline for abstract submission is 30 August 2017.

RocDyn-3 Bulletin 2 (002)